Επιλογή Σελίδας

O-SAVE PROJECT

OREGANO WORLD

Προσδιορισμός Βιοτύπων Ρίγανης με επιθυμητά χαρακτηριστικά για την
Αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας των Προϊόντων της.

Oregano Standardization & Added Value Elaboration

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020
«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Περίληψη του έργου

Το παρόν έργο πραγματεύεται την δημιουργία μίας Πρότυπης Πιλοτικής Μονάδας Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού αξιοποιώντας την φυσική Βιοποικιλότητα Αυτοφυούς Ρίγανης.

Η στοχευμένη παραγωγή φυτών με συγκεκριμένες προδιαγραφές, δύναται να ενισχύσει όλους τους κλάδους, πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση, βιομηχανική χρήση και εμπορία.
Το πολλαπλασιαστικό υλικό προς αξιολόγηση και απομόνωση υπάρχει άφθονο στην περιοχή (φυσικός πλούτος), ο παραγωγός διαθέτει συσσωρευμένη καλλιεργητική εμπειρία δεκαετιών, η επιστημονική γνώση θα παραχθεί από την Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η μεταφορά της τεχνογνωσίας από το σημείο παραγωγής (Πανεπιστήμιο) στο σημείο αξιοποίησης (αγρός) θα γίνει από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας / Τμήμα Γεωπονίας

Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (ΟΜΕΚ)

Ζήλλας Αθανάσιος Φαρμακευτικά Φυτά

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Η απομόνωση, αποκωδικοποίηση και περιγραφή τριών τουλάχιστο βιοτύπων ρίγανης (ένας για επιτραπέζια χρήση, ένας για φαρμακευτική και ένας για χρήση ως πρόσθετο ζωοτροφής).

Η πλήρης βοτανική και χημική περιγραφή των βιοτύπων με τη μορφή εμπορικών προδιαγραφών που θα μπορέσει ναεναρμονιστεί και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλη η αλυσίδα αξίας της ρίγανης.

Η δημιουργία πρότυπου σημείου αναπαραγωγής που με αγενή πολλαπλασιασμό θα εγγυάται τη διατήρηση τωνιδιοτήτων των φυτών.

Η δημιουργία ζωντανού αποθετηρίου βιοτύπων όπου τα φυτά θα διατηρούνται καλλιεργούμενα στην περιοχή και θαείναι διαθέσιμα για μελλοντική μελέτη.

Η δημιουργία επισκέψιμης μονάδας.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς